loading...

VI UTVECKLAR DET AFFÄRSMÄSSIGA SAMARBETET MELLAN KULTUREN, NÄRINGSLIVET & DET OFFENTLIGA


Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga.
Vi utvecklar, förmedlar och påverkar med hjälp av kunskap, inspiration, verktyg och kontakter på området. Vi informerar om vilka möjligheter kultursamarbeten innebär och stöttar våra medlemmar i att utvecklas på sätt så att de enklare kan kommunicera och samarbeta med varandra.

SENASTE NYHETER

Det har redan börjat droppa in bidrag till årets tävling och vi ser att sammarbetena mellan kulturen och näringslivet/samhället hela tiden utvecklas. Om ni inte ansökt redan men hade ett spännande och för båda parter givande samarbete 2018 så passa på nu. Ansökningstiden går ut den sista mars och ansökningshandlingarna kan ni ladda ner på vår hemsida.

Läs hela nyheten »

Fjolårsvinnarna Riksbyggen har tillsammans med oss tagit fram ett helt fantastiskt program för årets prisutdelning. Den kommer att gå av stapeln på Nobelmuseet i Stockholm den 27 maj och som vanligt går två fria platser till varje medlem så långt biljetterna räcker.  Vi misstänker att det kommer bli överbokat så kom in med anmälan i tid.  Se inbjudan i separat mejl.

Läs hela nyheten »

Genom åren har vi i olika samanhang haft en nära kontakt och stundom samarbete med ARTY i Västerås. Sen en tid tillbaka har kontakterna mellan föreningarna ökat och i dagsläget så är det inplanerat möten mellan styrelserna. Vi har i dessa samtal funnit många gemensamma nämnare och ser även att ett närmare samarbete skulle kunna stärka oss båda. Vi kommer att kontinuerligt hålla er uppdaterade om hur denna process fortskrider.

Läs hela nyheten »

Dags för att lämna uppgifter till årets rapport kring sponsring och företagssamarbeten 2018!

IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) är ett oberoende och icke-vinstdrivande förening för mediebranschen som mäter reklammarknaden i Skandinavien. IRM samarbetar med Kultur & Näringsliv kring att öka förståelsen för hur företagssamarbeten utvecklas i Sverige och publicerar en årlig rapport kring temat.

År 2017 visade rapporten bl a:
·        Totala värdet av sponsring drygt 7,2 miljarder kronor, varav kultursponsring står för en dryg tiondel
·        Sponsring och företagssamarbeten totalt har ökat med 1,6%
·        Idrottsorganisationer står för majoriteten av intäkter, men organisationer inom sociala frågor växer snabbast
Genom att besvara IRM:s undersökning bidrar du till att skapa en rättvis bild av hur marknaden ser ut. Därmed ökar kunskapen om, och förtroendet för, företagssponsring och samarbeten vilket gynnar framtida investering. Håll utkik i din mailkorg!
Vänliga hälsningar,
Tobias Egge IRM
Enkäten kommer till er i ett separat mail

Läs hela nyheten »

Vid föreningen Kultur & Näringslivs årsmöte valdes H.K.H. Prins Carl Philip till ny hedersordförande. Prins Carl Philip efterträder Prinsessan Christina, fru Magnuson, som varit hedersordförande för föreningen i 25 år.
 
”Vi känner stor glädje att Prins Carl Philip tackat ja till att engagera sig i föreningen inte minst med tanke på Prinsens konstintresse och egen designverksamhet”, säger Magnus Lagerkvist, ordförande i Kultur & Näringsliv.

”Vi vill vidare tacka Prinsessan Christina för hennes betydande insatser för föreningen under en mycket lång tid. Detta har bl.a. inneburit att föreningens årliga pris, ’Swedish Art and Business Award’ (SABA) för bästa och mest produktiva samarbete under det gångna året mellan kultur och näringsliv, har etablerat sig som en av de tyngsta utmärkelserna inom svensk kulturväsen”, säger Lagerkvist. ”Prins Carl Philip deltar i juryarbetet med SABA samt delar ut priset vid den årliga SABA-ceremonin."

Läs hela nyheten »

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här