VI UTVECKLAR DET AFFÄRSMÄSSIGA SAMARBETET MELLAN KULTUREN, NÄRINGSLIVET & DET OFFENTLIGA


Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga.
Vi utvecklar, förmedlar och påverkar med hjälp av kunskap, inspiration, verktyg och kontakter på området. Vi informerar om vilka möjligheter kultursamarbeten innebär och stöttar våra medlemmar i att utvecklas på sätt så att de enklare kan kommunicera och samarbeta med varandra.

SENASTE NYHETER

Under nästa år - med start i mars och avslut i oktober - kommer Kultur & Näringsliv att genomföra en pilot för ett utbildningsprogram som inkluderar det offentliga, näringslivet och kulturen.
Det är ett utbildningsprogram för att utveckla och leda kultursamarbeten.
Syftet är att stödja hållbar samverkan och skapa förutsättningar för långsiktiga finansieringslösningar där alla parter är vinnare.

3-7 kommuner kommer att få möjlighet att delta från olika delar av Sverige.

Grundprinciperna är:
- Utvecklingen av kulturen behöver ske på kulturens villkor - detta skapar långsiktig hållbarhet för både kulturella och ekonomiska värden.


- Kompetensen att processleda samarbeten ska finnas hos det offentliga - så att man blir konsultoberoende och projektoberoende.

- Näringslivet har mycket att vinna på kultursamarbeten men behöver många gånger inspiration och utbildning för att se hur kultursamarbeten kan kopplas till CSR, Varumärkesfrågor och organisationsutveckling /HR.

Utbildningsprogrammet är designat för att kunna genomföras oavsett var i landet man befinner sig. De delar som ingår är:

> Affärsutvecklingsprogram för ledare inom kulturen.
> Processledarutbildning för tjänstepersoner inom kommunen/det offentliga.
> Beställarutbildning/inspiration för det lokala näringslivet.

För att få veta mer - kontakta Linda Kowalski Nordfors, vd Kultur & Näringsliv.
linda.nordfors@kulturnaringsliv.se
direkt: +46 0709-890 339

Läs hela nyheten »
29 november 2017
Första delen i bokserien "Kultur för tillväxt" är släppt!
29 november 2017
Folk och kultur - ett kulturpolitiskt konvent
9 oktober 2017
Seminarium 26/10: Värdemetoden - att beskriva värdet av kultur
20 augusti 2017
Stockholm Act: Transformation talks
21 juni 2017
Linda Nordfors, nytillträdd vd, svarar på varför näringslivet och kulturen ska samarbeta

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här