loading...

Bildspel från Swedish Arts and Business Award. Foto: Jonas Borg

VI UTVECKLAR DET AFFÄRSMÄSSIGA SAMARBETET MELLAN KULTUREN, NÄRINGSLIVET & DET OFFENTLIGA


Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga.
Vi utvecklar, förmedlar och påverkar med hjälp av kunskap, inspiration, verktyg och kontakter på området. Vi informerar om vilka möjligheter kultursamarbeten innebär och stöttar våra medlemmar i att utvecklas på sätt så att de enklare kan kommunicera och samarbeta med varandra.

SENASTE NYHETER

7 november invigde Vara konserthus Sparbanken Blackbox – en utbyggnad av konserhuset som mer än fördubblar kapaciteten.
 
Redan utanför entrén möttes gästerna av underhållning i världsklass som sedan kom att bli en röd tråd genom hela kvällen.
 
De inbjudna gästerna mötte lyrik, komik, akrobatik, jazz, pop och opera i en invignings-gala med stark scennärvaro.
Robert Fux var konferencier och presenterade bl.a. Bohuslän Big Band, Cirkus Nikolajeff, Nisse Landgren och
Sarah Dawn Finer för att nämna några av de medverkande artisterna.

Läs hela nyheten »

Göteborg Business Region anlitade K&N i somras för att under 4 tillfällen om 3 timmar hålla kurs om hur man bygger upp långsiktiga affärssamarbeten för kulturentreprenörerna i staden.
10 engagerade kulturentreprenörer från vitt skilda områden, Clowner, Dans, Pianokonserter, Improvisationsteater, m.m. anslöt till kursen och så var vi igång. Målet med kursen är att ge deltagarna adekvata verktyg och kunskaper för att stärka sina egna verksamheter via samarbeten med framförallt näringslivet men även det offentliga och publik.

I första delen av kursen gick vi igenom hur kulturfinansiering har sett ut historiskt fram till idag. Vi lyfte fram både goda och dåliga exempel och diskuterade vad det var som skilde dem åt, en stor del av tiden kom att handla om vad motparten är ute efter och att det inte får krocka med vad min verksamhet står för. Många bra frågor och diskussioner uppstod och så småningom landade vi i vikten av att kunna presentera sig själv på ett för motparten adekvat sätt utan att ge avkall på vad min verksamhet står för. Vi hade nog kunnat hålla på ett bra tag till men de tre timmarna gick fort och det fanns redan en hel del att smälta.
Nu har vi träffats igen och fokus denna gång var ”hur får jag ett helhetsgrepp om min egen verksamhet”.  Efter en repetition av förra tillfället var vi igång med att gå igenom värdens enda managmentverktyg för kulturen, Culture Score Card. Till denna gång hade Lennart och René från K&Ns motsvarighet i Danmark och de som tog fram CSC från början, anslutit. Efter en trevande start, då det inte är helt enkelt första gången, var vi igång och alla förstod i slutändan både hur det fungerade och nyttan av att göra denna analys av egna verksamheten.
Till nästa tillfälle har deltagarna fått i uppgift att på max tre minuter presentera sin verksamhet så tydligt som möjligt. Ska bli spännande. Och där efter kommer deltagarna att bolla sina tankar med en kulturentreprenör som har lyckats.
Anders Boman
Kursledare

Läs hela nyheten »

ÖMSESIDIG NYTTA

Kultur & Näringslivs Ordförande Magnus Lagerkvist, Vandalorums Ordförande Jan Ove Forsell och Kulturnämndens Ordförande i Värnamo Eva Törn.

Kultur & Näringslivs Ordförande Magnus Lagerkvist talade på Rotary i Värnamo under rubriken ÖMSESIDIG NYTTA – en förutsättning för samarbete mellan kultur och näringsliv. Magnus betonade att kultursamarbeten kan för näringslivet underlätta både rekrytering till orten och företagen och förstärka företagens kreativa utveckling. Vandalorum i Värnamo ,som fick förenings pris i år Swedish Arts & Business Award, är ett utmärkt exempel på samarbete mellan kultur och näringsliv. Magnus visade på flera goda exempel på samarbeten som också fått pris av föreningen, se vidare hemsidan.

Läs hela nyheten »

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här